„Powiernik” Kancelaria Rejenta - Męża Zaufania Publicznego

„Powiernik”- Kancelaria Rejenta

Mąż Zaufania Publicznego - zwany Rejentem, w zakresie spraw:
- na wokandę sądowa,
- badania psychiatryczne,
- w każdej sprawie karnej i cywilnej,
- w każdej sprawie urzędowej,
- Obrona Praw Rodzicielskich i Dziecka, w skr. OPRiD (pierwotnie w ramach Komitetu Obrony Praw Rodzicielskich KOPR, czytaj... https://vk.com/koprpolska)

- w innych sprawach, gdzie jest potrzebna obecność, gdzie potrzeba tworzyć skuteczną obronę przed wszelkim bezprawiem etc.

Mąż Zaufania Publicznego działa na mocy danego mu Pełnomocnictwa, w każdej sprawie przyjętej do realizacji.

Kancelaria na Telegramie https://t.me/kancelariamzp


Założyciel: Piotr Moskwa, Szczecin 2016-2023 🇵🇱

nach oben